Has Holding

Has Eğitim ve Sağlık Vakfı


Vakfın Amacı

Vakfın amacı, Mali güçlük içerisinde bulunan eğitim yaşı gelmiş başarılı çocukların eğitim harcamalarına katkıda bulunmak amacı ile burslar vermek, maddi katkıda bulunmak, Mali güçlük içerisinde bulunan sağlık problemi olan kişilere maddi destek sağlamak hibe yardımlar yapmak bu amaca yönelik eğitim ve sağlık hizmetlerine katkıda bulunmak

Vakıf, amacı doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir:
 • Eğitim çağı gelmiş çocuklara eğitim ve başarı burslar vermek
 • 2. Başarı seviyesi yüksek maddi yetersizliği olan Üniversite öğrencilerin yurt içi ve yurt dışı eğitim harcamalarını karşılamak
 • Maddi yetersizlik içerisinde olup sağlık problemleri olanların sağlık harcamalarına maddi katkıda bulunmak yurt içi ve yurt dışında tedavilerini sağlamak
 • Maddi durumu elverişsiz bakıma muhtaç yaşlı ve özürlü kişilerin bakımlarına tedavilerine maddi destek sağlamak
 • Eğitim amaçlı Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde eğitim ve öğretim kurumları kurmak bunları yönetmek elde edilecek gelirleri vakıf faaliyetlerinde kullanmak
 • Sağlık amaçlı Sağlık bakanlığı ile işbirliği içerisinde sağlık kurumları kurmak ve yönetmek elde edilecek gelirleri vakıf faaliyetlerinde kullanmak
 • Vakıf maçlarına uygun bakımevleri açmak elde edilecek gelirleri vakıf faaliyetlerinde kullanmak
 • Radyo-tv hariç yazılı, süreli veya süresiz basın yayın vb. araçları kurmak, yayınlamak ya da bu süreçlere ortak olmak
 • Benzer amaçlarla çalışan ulusal ve uluslararası sivil toplum, devlet kuruluşları, özel sektör örgütleriyle işbirlikleri gerçekleştirmek, bu tür oluşumlara katılmak, yurtiçinde ve yurtdışında doğrudan faaliyetler yürütmek
 • Çalışma kurulları kurmak ve işletmek;
 • Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için çeşitli kaynak oluşturma faaliyetleri gerçekleştirmek.

İletişim
Üniversite Mah. Bağlariçi Cad.
No:27, PK 34325
Avcılar / İstanbul

(0212) 412 15 15
info@has.com.tr